Harta fluxului de valoare exemple

Dar acesta este doar Primul pas – următorii Paşi se referă la Analiza stării curente, la găsirea de soluţii de îmbunătăţire înglobate în harta stării viitoare, la pregătirea şi Aplicarea unui plan de acţiuni de îmbunătăţire (Cu termene, responsabilităţi, resurse necesare şi obiective de atins STABILITE cit mai clar). Pentru implementarea proceselor, organizația trebuie să elaboreze proiecte pentru implementarea proceselor și activităţilor Care compun procesele, precum și pentru măsurregion proceselor, proiecte Care comprennent: comunicările DIN organizație, conștientizare , formation, managementul schimbării, implicarea managementului de vârf, activități de Analize aplicabile. Specificațiile sunt documente Care stabilesc cerințe. Ele sunt UNICE pentru proces, produs sau organizație, de aceea nu sunt detaliate în standard. Totuși, manualul calității la Decker organizației face referiri la Manuale ALE departamentelor funcționale, Care oferă Informații suplimentare asupra proceselor. Identificarea și managementul systématique al proceselor sistemului de Management al calității, déterminarea interacțiunilor dintre aceste procese și déterminarea intrărilor-ieșirilor plusieurs soins interconectează aceste procese taiate abordarea bazată PE procese a sistemului de Management al calității. Acțiunile Corective sunt acțiuni pentru a elimina causes unor neconformități detectate (de exemplu, erori, defecte, lipsa controlului adecvat al proceselor). Cine cumpără un astfel de produs, pentru ce ar fi dispus să plătească? Procesele de realizare a produsului pot fi adaptate, în documentația sistemului de Management al calității și în implementare, la necesitățile Concrete ALE organizației. IAR soluţiile propuse pentru a elimina causes acestor probleme se înscriu Într-un plan de acţiuni de îmbunătăţire Care să permită trecerea la o angle Nouă, descrisă de o hartă fluxului viitor de valoare. Abordarea ca procese s-a dovedit un instrument eficace și eficient nu numai pentru a îmbunătăți sistemul de Management al calității, ci și pentru a reprezenta funcționarea unei organizații, ierarhia unităților sale funcționale. Dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea eficacității sistemului de Management al calității sunt obținute mai eficient atunci Când activitățile și resursele aferente sunt manageriate ca procese.

Proiectele de implementare trebuie să includă efectuarea măsurătorilor, monitorizarea proceselor și realizarea controalelor planificate. Implementarea şi managerizarea SMC și a proceselor acestuia (utilizând tehnici de Management al proceselor). Modul de operare intenționat al proceselor trebuie să fie documentat. Cerința pentru “proceduri documentate” nu este, în toate cazurile, o cerință pentru un document Bazat romaine PE Text scris. Pentru trasarea hărţii fluxului de valoare, se urmăreşte atît fluxul de materiale, cit şi fluxul de informaţii, specifice procesului de realizare a produsului sau serviciului considerat, pornind DIN avalul spre amontele procesului.